نسخه منتشر شده کارت پرسو

برای سیستم عامل ویندوز Version: 1.6.9

دانلود دانلود

برای سیستم عامل Mac X Version:1.6.9 (64 bits Processor only)

دانلود