ویژگی ها XXS XS XM XL XXL
ویژگی‌های همراه با دانگل یو اس بی
نصب کامل با استفاده از دانگل یو اس بی ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
ایمنی دانگل یو اس بی ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
دفترچه راهنما ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
ابزار
اخذ تصویر با استفاده از DirectShow ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اخذ تصویر با استفاده از WIA و یا TWAIN ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
شکل‌ها و کلیپ آرت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اطلاعات متغیر ( شمارنده، تاریخ،...) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
ویرایشگر تصویر داخل برنامه ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
الگوی آماده کارت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اخذ امضا ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
بارکد یک بعدی ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
کیو آر کد ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
بارکد دوبعدی ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
تشخیص چهره خودکار ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
کراپ خودکار ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اخذ تصویر با camera SDK (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
شخصی سازی ویژگی‌ها با اسکریپت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اخذ اثرانگشت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
تغییر دسترسی کاربران و ثبت سوابق کار با دستگاه ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
رابط کاربری
ویرایش تصویر و متن در طراحی کارت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
حالت نمایش پایگاه اطلاعات ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
نمای ساخت و تولید کارت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
نمای کدگذاری و انکود ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
طراحی چند لایه‌ای ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
چاپ
نظارت بر اسپولر چاپ ( کارت به کارت، تمام عملیات چاپ، در انتظار کاربر...) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
چاپ دوروری کارت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
پشتیبانی از پرینترهای متصل به اترنت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
Conditional Printing ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
نظارت بر پنل اورلی، یو وی و فلورسنت ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
چاپ خودکار ( با به روز رسانی DB) (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
Web Print Server (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
پایگاه اطلاعات
پایگاه اطلاعات داخل نرم افزار با قابلیت اتصال عکس ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
مرور و یافتن اطلاعات ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اتصال XLS, XLSX, CSV، TXT ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
دسترسی MS (Windows only) SQLite همراه با بخش عکس ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
جست و جوی اطلاعات (query) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
OLE Objects و عکس روی اطلاعات پایگاه اطلاعات ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
اتصال ODBC به پایگاه اطلاعات خارجی ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
کدگذاری و انکودینگ
انکود کارت مغناطیسی ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
پلاگ‌این کارت هوشمند تماسی ( با یک اپلیکیشن مجزا) (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
انکود کارت هوشمند تماسی (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
انکود کارت بدون تماس RFID (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
پشتیبانی از انکودر RFID داخلی و خارجی (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
مایفر کلاسیک و Ultralight ( با NFC) (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
مایفر دسفایر (با NFC) (Windows only) ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
سایر ویژگی‌ها
به روز رسانی رایگان نرم‌افزار ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
قابلیت ارتقاء نرم‌افزار از راه دور ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
حفاظت از طرح کارت به کمک رمزعبور ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
Net License* up to 16 PCs belonging to the same scope and sub-net. ویژگی نرم افزار کارت پرسو cardPresso
* Mac version only supports client installation